Công ty lưới điện cao thế miền Bắc: Chọn được nhà thầu cho gói EPC hơn 40 tỷ đồng

(BĐT) - Liên danh Công ty CP Hội tụ số Việt Nam - Công ty CP Xây lắp điện công nghiệp (PICO., JSC) - Công ty CP Tư vấn ĐPT vừa trúng thầu Gói thầu số 2: Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp (EPC) với giá xấp xỉ 40,827 tỷ đồng.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu số 2 thuộc Dự án Chuyển đấu nối chữ T thành chuyển tiếp trên các ĐZ 110kV - giai đoạn 3, do Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc làm bên mời thầu. Hợp đồng thực hiện theo đơn giá cố định trong vòng 45 ngày.

Theo Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc, việc lựa chọn nhà thầu áp dụng theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. So với giá gói thầu, giá trúng thầu giảm được 10.780.090 đồng.

Trong các thành viên Nhà thầu liên danh, Công ty CP Hội tụ số Việt Nam đứng đầu Liên danh và thực hiện 60% khối lượng công việc của Gói thầu. Đối với phần công việc còn lại của Gói thầu, Công ty CP Xây lắp điện công nghiệp thực hiện 30% và Công ty CP Tư vấn ĐPT thực hiện 10%.

Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, 3 nhà thầu này đều có địa chỉ đăng ký tại Hà Nội. Vốn điều lệ của Công ty CP Hội tụ số Việt Nam là 20 tỷ đồng, của Công ty CP Xây lắp điện công nghiệp là 10 tỷ đồng và của Công ty CP Tư vấn ĐPT là 1,5 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Hội tụ số Việt Nam là buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, thiết bị truyền dẫn, thiết bị điện công nghiệp… Công ty CP Xây lắp điện công nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà các loại, truyền tải và phân phối điện, hoạt động viễn thông không dây… Ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Tư vấn ĐPT là tư vấn, tổng thầu tư vấn đầu tư, xây dựng các công trình xây dựng...

Trần Nam