Chủ tịch An Quý Hưng sẽ ngồi ghế Tổng giám đốc Vinaconex

(BĐT) - Ngày 13/12/2018, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty CP Vinaconex đã ban hành Quyết định số 405/2018/QĐ-HĐQT về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và người đại diện theo pháp luật.
Ông Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc An Quý Hưng
Ông Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc An Quý Hưng

Theo đó, HĐQT Vinaconex đã phê duyệt Đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Đỗ Trọng Quỳnh. Chức vụ Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Vinaconex được chuyển giao cho ông Nguyễn Xuân Đông.

Ông Nguyễn Xuân Đông là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty An Quý Hưng, DN đã mua thành công 57,71% vốn Vinaconex trong phiên đấu giá ngày 22/11. Ông Đông cũng từng có thời gian làm Thành viên HĐQT Công ty CP Vimeco (công ty con của Vinaconex).

Ngày 11/1/2019, Vinaconex sẽ tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường với nội dung chính dự kiến là kiện toàn nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát Vinaconex nhiệm kỳ 2017-2022 và các nội dung khác.

Thế Anh