Chính phủ mở thêm Website để lắng nghe doanh nghiệp

(BĐT) - Bắt đầu từ ngày 5/10, Tổ giúp việc cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) trực tiếp tiếp nhận các thông tin của DN trên Website của Chính phủ với DN (http://doanhnghiep.chinhphu.vn).

Thông tin từ VPCP cho biết, mặc dù Website này hoạt động từ 1/10/2016, nhưng do tập trung chuẩn bị cho phiên họp Chính phủ, nên đến 5/10 Tổ giúp việc mới trực tiếp tiếp nhận các thông tin.

Diễn biến tương tác trên Website trong ngày 5/10 cho thấy trong 3 kiến nghị được xem nhiều nhất có kiến nghị về đấu thầu. Cụ thể đó là kiến nghị về việc “Dự án của DNNN phải thực hiện theo Luật Đấu thầu”. Kiến nghị này đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải đáp cụ thể.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hà Nam ngày 6/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo lập một Website của Chính phủ giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP trực tiếp cùng các chuyên gia và các tổ công tác tiếp thu, lắng nghe phản ánh, kiến nghị của DN tới Chính phủ.                

Thùy Dương