6 nhà thầu Hà Nội đấu thầu tư vấn thiết kế dự án cấp nước tại Hà Tĩnh

(BĐT) - Ban Quản lý dự án ISDP-HIRDP-ICDP Hà Tĩnh cho biết, 6 nhà thầu vừa được lựa chọn vào Danh sách ngắn để tham gia đấu thầu rộng rãi quốc tế Gói thầu PCs4 - Thiết kế kỹ thuật chi tiết tiểu dự án cấp nước huyện Lộc Hà, huyện Can Lộc (TDA đại diện)

Gói thầu thuộc một dự án sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và vốn đối ứng ngân sách Tỉnh. Đó là Dự án Chuẩn bị dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh vay vốn ADB (PBIIG2 - Hà Tĩnh).

6 nhà thầu lọt vào danh sách ngắn bao gồm: Công ty CP Tư vấn khảo sát và xây dựng Hưng Phát; Công ty CP Xây dựng Thiết bị Môi trường Việt Nam; Công ty CP Xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật Hà Thành; Công ty CP Xây dựng và Môi trường Việt Nam; Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam; Công ty CP Nước và Hạ tầng kỹ thuật Hà Nội. Cả 6 nhà thầu này đều đến từ Hà Nội.        

Lê Xuân