500 doanh nghiệp được công nhận hàng Việt Nam chất lượng cao 2016

Năm 2016 này, có 500 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao. Đây là những doanh nghiệp chấp thuận minh bạch hồ sơ công ty với người tiêu dùng, được các cơ quan chức năng xác nhận chấp hành tốt mọi chính sách pháp luật trên tổng số gần 700 công ty đạt đủ số phiếu bình chọn từ người tiêu dùng.