Yêu cầu xem xét điều chỉnh hợp đồng dự án BOT

(BĐT) - Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự thầu khẩn trương kiểm tra, rà soát các hợp đồng dự án BOT, BT đã ký và các quy định trình Bộ xem xét điều chỉnh hợp đồng dự án. 

Theo đó, đối với các dự án đã thỏa thuận, quyết toán, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (DNDA) cập nhật, tính toán lại phương án tài chính và hoàn thiện Phụ lục điều chỉnh hợp đồng dự án để Bộ xem xét ký thỏa thuận Phụ lục điều chỉnh hợp đồng dự án BOT, BT trong tháng 9/2016.

Đối với các giá trị còn lại chưa quyết toán của các dự án BOT như: lãi vay trong giai đoạn xây dựng, chi phí giải phóng mặt bằng…, Bộ GTVT yêu cầu các ban QLDA, nhà đầu tư, DNDA chịu trách nhiệm rà soát, kiểm tra điều kiện hợp đồng dự án, lập biên bản ghi nhận làm cơ sở tạm xác định trong Phụ lục điều chỉnh hợp đồng dự án BOT.

Về điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư và điều chỉnh hợp đồng BOT đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác đang thực hiện thủ tục quyết toán, Bộ GTVT yêu cầu các ban QLDA, nhà đầu tư, DNDA khẩn trương kiểm tra, rà soát hợp đồng dự án và các quy định trình Bộ GTVT xem xét duyệt điều chỉnh hợp đồng dự án theo đúng quy định.   

Tuấn Dũng