Vinaconex đề xuất dự án cấp nước tại Lào Cai

(BĐT) - Đề xuất Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước Vinaconex - Sa Pa, tỉnh Lào Cai của Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) vừa được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt.

Theo Đề xuất dự án được duyệt, Dự án được thực hiện tại thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, với quy mô đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước với tổng công suất 10.000 m3/ngày đêm, bao gồm đập tràn, hố thu nước; tuyến ống nước thô; nhà máy xử lý; tuyến ống truyền tải. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 204 tỷ đồng, trong đó vốn tham gia của Nhà nước khoảng 8 tỷ đồng. Vốn tự có của doanh nghiệp tham gia Dự án là 61,3 tỷ đồng, vốn vay thương mại khoảng 143 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch I đã cam kết cung cấp khoản vay này.

Dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng BOO (xây dựng - sở hữu - kinh doanh), thời gian hợp đồng dự án là 50 năm.                 

Nguyệt Minh