Trà Vinh sẽ phát triển 6 dự án điện gió

(BĐT) - Theo Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Trà Vinh giai đoạn đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Bộ Công Thương ban hành, dự kiến sẽ có 6 dự án điện gió được phát triển trên địa bàn Tỉnh. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Danh mục dự án điện gió được điều chỉnh phù hợp với thực tế đầu tư và tiến độ đưa vào vận hành các dự án điện gió của tỉnh Trà Vinh, gồm 6 nhà máy trên địa bàn 3 xã của huyện Duyên Hải.

Mục tiêu của Quy hoạch là đến năm 2020, công suất lắp đặt tích lũy đạt khoảng 270 MW với sản lượng điện gió tương ứng là 634 triệu kWh. Theo quy hoạch này, ước tính tổng diện tích khu vực có tiềm năng điện gió của tỉnh Trà Vinh khoảng 40.310 ha, tương ứng quy mô công suất khoảng 1.608 MW, tập trung ở huyện Duyên Hải.

Để hấp dẫn các nhà đầu tư, dự kiến tỉnh Trà Vinh sẽ có cơ chế ưu đãi để khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư vào các dự án điện gió trong Quy hoạch.      

Trung Hiếu