Tiền Giang tìm nhà đầu tư cho 2 dự án có sử dụng đất

(BĐT) - Từ ngày 23/1 đến ngày 29/3/2019, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi đối với 2 dự án, gồm: Dự án Khu thương mại dịch vụ Long Bình Điền và Dự án Bến phà Quơn Long.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Dự án Khu thương mại dịch vụ Long Bình Điền có tổng chi phí thực hiện là 20 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Dự án là 40 năm.

Dự án Bến phà Quơn Long có tổng chi phí thực hiện là 15 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện Dự án là 30 năm.

Cả 2 dự án nêu trên đều có thời gian xây dựng và hoàn thành công trình là 24 tháng kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Bích Thủy