Sử dụng vốn dư sau đấu thầu của cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh vừa có ý kiến điều chỉnh Hiệp định vay vốn WB để sử dụng vốn dư sau đấu thầu của Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo đó, với kiến nghị sử dụng vốn dư 59,26 triệu USD để bổ sung hoàn thiện hệ thống đường gom dân sinh, cống chui và nút giao trong khuôn khổ Dự án, Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT báo cáo cụ thể về nội dung các hạng mục dự kiến đầu tư, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Đối với kiến nghị sử dụng 10 triệu USD để thực hiện thiết kế kỹ thuật cho Hợp phần 1 từ Dầu Giây đến Xuân Lộc của Dự án, Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT xác định rõ hình thức đầu tư phù hợp cho Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.      

Thu Giang