Khánh Hòa: Đầu tư 2 dự án giao thông theo hình thức BT

Dự án nút giao thông Ngọc Hội - đường 23/10 và Dự án kết nối giao thông với Khu sân bay Nha Trang cũ sẽ được triển khai theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu theo phương thức đàm phán trực tiếp với nhà đầu tư để thực hiện Dự án nút giao thông Ngọc Hội - đường 23/10 và Dự án kết nối giao thông với Khu sân bay Nha Trang cũ theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt này theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát trong quá trình thực hiện.

Theo Như Chính
Đầu tư