Hưng Yên lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở hơn 1.100 tỷ đồng

(BĐT) - Ngày 20/3, Sở KH&ĐT Hưng Yên công bố danh mục Dự án Khu nhà ở xã Nhân Hòa để chuẩn bị tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất.

Theo Quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt, Dự án Khu nhà ở xã Nhân Hòa có tổng chi phí sơ bộ khoảng 1.122 tỷ đồng (không bao gồm giải phóng mặt bằng). Dự án được thực hiện tại xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Diện tích đất thực hiện Dự án theo quy hoạch là khoảng 9,3 ha. Trong đó, cơ cấu sử dụng đất bao gồm: đất ở (42.771 m2); đất trung tâm thương mại (6.319 m2); còn lại là đất cây xanh, đất thể dục thể thao, đất mương thủy lợi và đất giao thông. Được biết, hiện trạng khu đất thực hiện Dự án là đất nông nghiệp, đất công điền; chưa giải phóng mặt bằng.

Thời gian thực hiện Dự án từ 2018 – 2020 và Sở Xây dựng Hưng Yên được giao là bên mời thầu. UBND tỉnh Hưng Yên cũng giao Sở Xây dựng tỉnh này phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các công việc tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án theo quy định của Nghị định 30/2015/NĐ-CP.

Nguyệt Minh