Hơn 646 tỷ đồng xây dựng trụ sở Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn

(BĐT) - Bộ Quốc phòng vừa phê duyệt đề xuất Dự án Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở văn phòng Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn theo hình thức PPP (hợp đồng BT). Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn là đơn vị chuẩn bị dự án.
Hơn 646 tỷ đồng xây dựng trụ sở Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn

Đây sẽ là văn phòng làm việc cho Tổng công ty và các công ty thành viên để điều hành, phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời quảng bá thương hiệu, xây dựng một biểu tượng của doanh nghiệp quân đội làm kinh tế. Đây cũng sẽ là sở chỉ huy trung tâm của Quân cảng Sài Gòn để thực hiện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Trong những trường hợp cần thiết, trụ sở sẽ thành Sở chỉ huy Quân chủng Hải quân và Bộ Quốc phòng.

Theo đề xuất dự án được duyệt, diện tích khu đất xây dựng trụ sở công trình là hơn 3.000 m2 thuộc một phần lô C Khu phức hợp Tân Cảng Sài Gòn. Tổng mức đầu tư khái toán hơn 646 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng khoảng 419 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nhà đầu tư tự huy động để thực hiện Dự án. Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn dự kiến sẽ thanh toán bằng quỹ đất hơn 6.300 m2 thuộc lô đất C2, Khu phức hợp Tân Cảng Sài Gòn.        

Cao Dung