Hà Tĩnh: Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án phát triển nông thôn

(BĐT) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch tổng thể Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung – Khoản vay bổ sung.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư thêm 35,077 tỷ đồng, từ 303,399 tỷ đồng lên 338,476 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á tăng thêm 1,122 tỷ đồng, vốn đối ứng tăng thêm là 33,952 tỷ đồng.

Lý giải về đề nghị điều chỉnh tăng vốn này, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Tổng mức đầu tư vượt các tổng mức đầu tư được UBND Tỉnh phê duyệt các dự án thành phần do cập nhật lại chi phí quản lý dự án được phân bổ tại Quyết định số 3411/QĐ-BNN-TC ngày 25/8/2015 của Bộ NN&PTNT”.

Dự án có 5 dự án thành phần, bao gồm: Dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh tưới vùng giữa thủy lợi sông Rác; Dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới, tiêu vùng ngập úng huyện Lộc Hà; Dự án Sửa chữa, nâng cấp đập Họ và hệ thống kênh sông Tiêm; Dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi, giao thông, chợ nông thôn tại 5 xã ngập úng, huyện Đức Thọ; Dự án Phục hồi và nâng cấp hệ thống thủy lợi 3 xã phía Tây Nam, huyện Thạch Hà.

Việc lựa chọn nhà thầu cho 5 dự án thành phần này được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ. Dự kiến thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các dự án thành phần này là trong tháng 5 và tháng 7/2016.           

Thanh Tú