Gần 74 tỷ đồng xây dựng Khu đô thị tái định cư tại Quảng Ngãi

(BĐT) - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư xây dựng công trì Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao, TP. Quảng Ngãi vừa được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt.

Theo đó, Dự án có giá trị gần 74 tỷ đồng, được chia thành 10 gói thầu. Trong đó, các gói thầu thi công xây dựng Khu 1, Khu 2 và xây dựng hạng mục cấp điệp và điện chiếu sáng có giá trị lớn nhất với hơn 69 tỷ đồng. Các gói thầu này đều được thực hiện trong quý III/2016.

Ngày 15/4 vừa qua, nhằm giải quyết nhu cầu về nhà ở cho nhân dân trong vùng thực hiện Khu II Đê bao, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản chỉ đạo UBND TP. Quảng Ngãi lập Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao; triển khai khảo sát lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; lập dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phục vụ tái định cư...                      

Bích Khánh