Đồng Tháp chọn nhà đầu tư thực hiện Khu nhà hàng - Khách sạn Tràm Chim

(BĐT) - Từ ngày 1/6/2018 - 15/8/2018, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) sẽ phát hành hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu nhà hàng - Khách sạn Tràm Chim huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. 
Đồng Tháp chọn nhà đầu tư thực hiện Khu nhà hàng - Khách sạn Tràm Chim

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất, có tổng chi phí thực hiện hơn 46 tỷ đồng, tổng diện tích sử dụng đất 4.412 m2.

Dự án sẽ được đấu thầu rộng rãi để tìm nhà đầu tư thực hiện; thời gian thực hiện hợp đồng là 3 năm. Trong lần đấu thầu đầu tiên, Dự án không có nhà đầu tư nào tham gia. UBND Đồng Tháp đã ra quyết định hủy thầu và cho phép tổ chức đấu thầu lần 2.        

Minh Thông