Chuyển hình thức lựa chọn nhà thầu tại Dự án Thủy lợi Tân Mỹ, Ninh Thuận

(BĐT) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấm dứt hợp đồng và chuyển đổi hình thức lựa chọn nhà thầu từ chỉ định thầu sang đấu thầu rộng rãi đối với phần còn lại của hạng mục Đập chính sông Cái và đập phụ I thuộc hợp phần 1 của Dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, Ninh Thuận có giá trị khoảng 1.500 tỷ đồng.

Theo Bộ NN&PTNT, được Thủ tướng Chính phủ cho phép chỉ định thầu thi công hạng mục nêu trên từ năm 2010, Bộ NN&PTNT đã giao cho Liên danh 7 nhà thầu, do Công ty CP Xây dựng 47 đứng đầu thực hiện với tổng giá trị hợp đồng là 1.835 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ với thời gian thực hiện hợp đồng là 45 tháng.

Hạng mục được triển khai thi công từ đầu năm 2012, sau đó do khó khăn về vốn, nên công trình phải tạm dừng thi công (từ tháng 8/2015). Đến nay, theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 được phê duyệt, Dự án được bố trí 3.603 tỷ đồng, trong đó năm 2018 được bố trí 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Bộ NN&PTNT, trong bối cảnh hiện tại, xét thấy điều kiện và những lý do áp dụng hình thức chỉ định thầu không còn phù hợp.

 

Minh Thông