Cải tạo đường qua đèo Mimosa theo hình thức PPP

(BĐT) - Đường qua đèo Mimosa đoạn Km0 - Km10+796 chuyển thành đường quốc lộ và đưa vào Dự án khôi phục, cải tạo quốc lộ 20 đoạn Km123+105,17-Km268+000 tỉnh Lâm Đồng theo hình thức PPP (hợp đồng BOT kết hợp BT).
Cải tạo đường qua đèo Mimosa theo hình thức PPP

Đây là ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung nâng cấp, cải tạo tuyến đường này vừa được Văn phòng Chính phủ thông báo.

Theo hướng này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, thống nhất với UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định theo thẩm quyền, đúng quy định đối với việc chuyển đường qua đèo Mimosa thành quốc lộ và chuyển giao đường qua đèo Prenn cho tỉnh Lâm Đồng quản lý.  Việc thực hiện chuyển đường qua đèo Mimosa thành quốc lộ bảo đảm phù hợp với quy hoạch, đúng quy định pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả và phần vốn ngân sách nhà nước phải trả cho nhà đầu tư không được vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Thủ tướng chỉ đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải bố trí Dự án thành phần 2 (đầu tư theo hình thức PPP (hợp đồng BT)) của Dự án vào kế hoạch đầu tư công của Bộ Giao thông vận tải để đảm bảo nguồn vốn thanh toán theo đúng quy định.

Đường đèo Mimosa là một trong những cửa ngõ chính vào thành phố Đà Lạt. Hiện tuyến đường này đang xuống cấp nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện giao thông.

Trung Hiếu