8 tháng thu hút 208 dự án FDI từ các nước ASEAN

(BĐT) - Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ KH&ĐT cho biết, 8 tháng năm 2016, tổng số vốn FDI đầu tư vào Việt Nam của các nước ASEAN ước đạt 2,768 tỷ USD, chiếm 19,27% tổng vốn đầu tư.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư ASEAN với 63 dự án đăng ký mới và 54 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, tổng vốn đầu tư đạt 1,45 tỷ USD, chiếm 52,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp đó là hoạt động kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng thêm là 559 triệu USD, chiếm 20,1%. Đặc biệt, các nhà đầu tư ASEAN còn dành sự quan tâm lớn vào lĩnh vực cấp nước, xử lý chất thải và nghệ thuật vui chơi, giải trí với tổng vốn đầu tư lần lượt là 229 triệu USD và 185,8 triệu USD.

Trong các nước ASEAN đầu tư vào Việt Nam, Singapore là nước dẫn đầu với 127 dự án cấp mới và 59 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 1,675 tỷ USD, chiếm 60,5% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả khu vực.

Đây là tháng thứ 2, Cục Đầu tư nước ngoài công bố số liệu FDI từ khu vực ASEAN. Đây là một điểm mới trong bối cảnh Việt Nam đã gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN.        

Thanh Tú