Sắp đấu thầu in sách giáo dục phục vụ năm học 2019 - 2020

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (chủ đầu tư) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đấu thầu in Sách giáo dục phục vụ năm học 2019-2020.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó trong tháng 11/2018, Công ty sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Gói thầu in Sách giáo dục phục vụ năm học 2019 - 2020. Gói thầu này có giá 625,5 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày.

 

Khánh Ngọc