Rà soát nhu cầu hàng nhập khẩu cho dự án đầu tư

(BĐT) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa ban hành Công văn về việc tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cụ thể, Bộ NN&PTNT yêu cầu chủ đầu tư, chủ dự án và bên mời thầu tổ chức rà soát các dự án đang triển khai, các dự án tiếp tục triển khai mở mới theo kế hoạch để xây dựng nhu cầu nhập khẩu hàng năm đối với các loại hàng hóa cần thiết phải nhập khẩu để sử dụng cho dự án.

Các tổng cục, cục, vụ được Bộ NN&PTNT giao quản lý dự án tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư, chủ dự án, bên mời thầu thực hiện nghiêm Chỉ thị số 494/CT-TTg và Công văn nêu trên. Đồng thời, tổng hợp nhu cầu hàng năm đối với các loại hàng hóa cần thiết phải nhập khẩu để sử dụng cho dự án cùng với báo cáo Bộ theo định kỳ hàng năm về kết quả sử dụng vật tư, hàng hóa trong nước trong công tác đấu thầu của các đơn vị đối với các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý.

Cùng với đó, Bộ NN&PTNT giao Vụ Kế hoạch phối hợp cùng các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đầu tư, phát triển các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước thay thế hàng nhập khẩu trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Bộ; tổng hợp và xây dựng nhu cầu nhập khẩu hàng năm đối với các hàng hóa cần thiết phải nhập khẩu để sử dụng cho các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước do Bộ quản lý để báo cáo Chính phủ theo quy định.

Tính từ năm 2010 đến tháng 6/2015, Bộ NN&PTNT đã thực hiện 78 gói thầu tổ chức đấu thầu quốc tế. Trong đó, giá trị hàng hóa nhập khẩu chiếm tới 67% so với tổng giá trị hợp đồng (hơn 1.883/2.809 tỷ đồng). Còn đối với các gói thầu tổ chức đấu thầu trong nước, giá trị hàng hóa nhập khẩu chiếm tới 30% so với tổng giá trị hợp đồng (gần 4.005/13.525 tỷ đồng).

Trần Nam

Tin liên quan