Gói thầu bị kiến nghị kéo dài tại Bình Phước: Giữ nguyên kết quả

(BĐT) - UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Hằng vừa có quyết định về việc giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Xây dựng Đại Hồng Phước về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03 Mua sắm thiết bị giáo dục theo phương thức tập trung trên địa bàn Tỉnh đợt 1 năm 2017. Theo đó, giữ nguyên kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu bị kiến nghị kéo dài này.
UBND tỉnh Bình Phước khẳng định đã khách quan trong quá trình giải quyết kiến nghị tại Gói thầu số 03 Mua sắm thiết bị giáo dục theo phương thức tập trung trên địa bàn Tỉnh đợt 1 năm 2017. Ảnh minh họa
UBND tỉnh Bình Phước khẳng định đã khách quan trong quá trình giải quyết kiến nghị tại Gói thầu số 03 Mua sắm thiết bị giáo dục theo phương thức tập trung trên địa bàn Tỉnh đợt 1 năm 2017. Ảnh minh họa

Giữ nguyên kết quả lựa chọn nhà thầu

Trước đó, Nhà thầu Đại Hồng Phước có văn bản kiến nghị xem xét lại kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu với hai nội dung chính: nhân sự chủ chốt chưa đủ 03 năm kinh nghiệm và doanh thu nhà thầu này không đạt so với tiêu chí của hồ sơ mời thầu (HSMT). Nhà thầu Đại Hồng Phước cũng kiến nghị việc đánh giá về mặt kỹ thuật của hồ sơ dự thầu (HSDT), đồng thời đặt ra câu hỏi về việc đánh giá kỹ thuật đối với nhà thầu được xét trúng thầu là Công ty TNHH Thiết bị thí nghiệm Anpha.

UBND tỉnh Bình Phước sau khi nghiên cứu các quy định của pháp luật cũng như báo cáo của Hội đồng tư vấn đấu thầu đã khẳng định, thống nhất với kết quả đánh giá của Tổ mua sắm tập trung khi xác định HSDT của Nhà thầu Đại Hồng Phước không đáp ứng yêu cầu của HSMT về năng lực, kinh nghiệm. “Qua kiểm tra của Hội đồng tư vấn, việc đánh giá nhân sự chủ chốt “không đạt” là đúng, còn việc đánh giá doanh thu “không đạt” vì sai thông tin tổng doanh thu là không đúng”, UBND tỉnh Bình Phước đánh giá. Như vậy, HSDT của Nhà thầu Đại Hồng Phước có 1 tiêu chí trong phần yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm bị đánh giá là “không đạt” nên không đáp ứng yêu cầu của HSMT về năng lực và kinh nghiệm, không được xem xét đánh giá tiếp về mặt kỹ thuật.

Việc Bên mời thầu đánh giá thêm về mặt kỹ thuật của HSDT chỉ để tham khảo, nên kết quả đánh giá thêm này hoàn toàn không ảnh hưởng đến kết quả đánh giá đối với HSDT của Nhà thầu Đại Hồng Phước.

UBND tỉnh Bình Phước cũng cho rằng, về HSDT của nhà thầu Công ty TNHH Thiết bị thí nghiệm Anpha, qua kiểm tra cho thấy nội dung đề xuất về kỹ thuật của nhà thầu này hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của HSMT. “Vì vậy, Tổ mua sắm đánh giá HSDT của đơn vị này đạt về kỹ thuật là đúng quy định”.

Từ những phân tích trên, UBND tỉnh Bình Phước quyết định giữ nguyên kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu. 

Nhà thầu vẫn kêu oan

Sau khi nhận được quyết định giữ nguyên kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03 của UBND tỉnh Bình Phước, Nhà thầu Đại Hồng Phước đã có văn bản gửi nhiều nơi kiến nghị về quyết định này. Trong văn bản gửi Báo Đấu thầu, Nhà thầu Đại Hồng Phước giữ nguyên quan điểm về việc mình bị loại oan. Nhà thầu này khẳng định, việc trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Bình Phước là chưa thấu đáo, không tâm phục, khẩu phục. Việc đánh giá HSDT của Công ty TNHH Thiết bị thí nghiệm Anpha đáp ứng yêu cầu của HSMT cũng bị Nhà thầu Đại Hồng Phước cho rằng chưa phù hợp với các quy định hiện hành.

Ngày 12/12/2017, trao đổi với Báo Đấu thầu, Tổ trưởng Tổ mua sắm tập trung thuộc Sở Tài chính Bình Phước - đại diện Bên mời thầu cho biết, chưa nắm được thông tin về kiến nghị tiếp theo của Nhà thầu Đại Hồng Phước. “Khi Hội đồng tư vấn đấu thầu vào cuộc, chúng tôi đã cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan để các thành viên có cơ sở đánh giá khách quan nhất. Báo cáo của Hội đồng tư vấn đã trình và được UBND Tỉnh xem xét và đi đến quyết định như trên. Chúng tôi tôn trọng những kiến nghị của nhà thầu vì đó là quyền đã được quy định rõ. Tuy nhiên, việc trả lời kiến nghị cũng như các bước xử lý kiến nghị của Bên mời thầu đã tuân thủ đúng quy định và được thực hiện khách quan bởi Hội đồng tư vấn đấu thầu, nên hiện tại công tác triển khai Gói thầu số 03 vẫn tiến hành theo quy định”, đại diện Bên mời thầu khẳng định.

Nhóm phóng viên

Tin liên quan