Công ty In bao bì Hà Nội có cố tình trượt thầu?

(BĐT) - Theo Quyết định phê duyệt số 1664/QĐ-BGDĐT ngày 18/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì Công ty TNHH Thương mại Đông Nam là nhà thầu trúng thầu Lô 1 và Lô 2 của Hợp đồng in và cung cấp bổ sung tài liệu hướng dẫn học Lớp 4 và Lớp 5 và hướng dẫn sử dụng tài liệu Lớp 4 và Lớp 5.

Bên mời thầu cho biết, Công ty TNHH In bao bì Hà Nội (địa chỉ tại Lô 37.5 Khu công nghiệp Quang Minh) có tham gia đấu thầu Lô 2 của Hợp đồng trên nhưng bị loại ngay ở “vòng ngoài” vì không nộp bảo lãnh dự thầu theo quy định của hồ sơ mời thầu.

TS. Nguyễn Việt Hùng, chuyên gia về đấu thầu cho rằng, gần như không có nhà thầu nào đi đấu thầu lại không biết nếu thiếu bảo lãnh dự thầu thì hồ sơ dự thầu sẽ bị loại, vì vậy nếu nói đây là sơ xuất của nhà thầu thì rất hiếm hoi vì lỗi này là hết sức sơ đẳng.   

Tuấn Dũng