Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) đấu thầu vật tư y tế và hóa chất 2016

(BĐT) - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn vừa tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà thầu thực hiện 2 gói thầu mua sắm vật tư y tế và hóa chất thuộc Kế hoạch đấu thầu hóa chất và vật tư y tế năm 2016 với trị giá 205 tỷ đồng.

Trong đó, gói thầu vật tư y tế có giá 89 tỷ đồng, và giá của gói thầu hóa chất là 116,702 tỷ đồng.

Với sự đa dạng của các mặt hàng trong mỗi gói thầu, gói thầu số 2 – vật tư y tế, có 56 nhà thầu trúng thầu; gói thầu số 1 – hóa chất, có 17 nhà thầu trúng thầu. Hai gói thầu này đều thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói, với thời gian thực hiện là 360 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

Trong số các nhà thầu trúng thầu cung cấp vật tư y tế và hóa chất cho Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, có thể kể đến Công ty CP Công nghệ y tế BMS với giá trúng thầu là 16,317 tỷ đồng; Công ty TNHH Thành An – Hà Nội với giá trúng thầu là 6,392 tỷ đồng; Công ty TNHH TBYT Phương Đông với giá trúng thầu là 5,863 tỷ đồng; Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm với giá trúng thầu là 5,084 tỷ đồng…   

Thanh Tú