10 nhà quản lý quỹ phòng hộ có thu nhập cao nhất 2018

(BĐT) - Theo Bloomberg, các nhà quản lý quỹ phòng hộ được trả lương cao nhất đã kiếm được 7,7 tỷ USD trong năm 2018.