(BĐT) - Tiêm chủng vắc xin Covid 19 + 5K sẽ góp phần tạo lá chắn chống lại sự bùng phát dịch bệnh bệnh trong cộng đồng. Hiện nay Việt Nam đã tiến hành nhập vắc xin và tiến hành tiêm chủng thành công cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch, sắp tới sẽ tiếp tục mở rộng chiến dịch tiêm chủng vắc xin cho toàn dân.
Infographic: "Vắc xin ngừa Covid - 19" - Giải pháp căn cơ chống bùng phát dịch bệnh ảnh 1

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)