Vinh danh các tập thể và cá nhân tiêu biểu chung sức xây dựng nông thôn mới

(BĐT) - Ngày 29/12, tại Vĩnh Phúc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị về huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới gắn với việc Tổng kết phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2012 - 2015.
Tổng kết phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2012 - 2015
Tổng kết phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2012 - 2015

Tại Hội nghị, ông Đỗ Thanh Hải, Đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về trao tặng bằng khen của Thủ tướng cho 3 tập thể là Vụ Kinh tế nông nghiệp, Vụ Tài chính tiền tệ, Vụ Thi đua Khen thưởng thuộc Bộ KH&ĐT và 3 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Văn Hiếu đã trao tặng Cờ thi đua cấp bộ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cho 48 tập thể và 59 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2012 - 2015.

Báo Đấu thầu vinh dự là đơn vị duy nhất của khối truyền thông được trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nhân dịp này.

Hoàng Liên

Tin liên quan