Tìm hướng xử lý 173 DNNN thuộc diện chuyển giao về SCIC

(BĐT) - Ngày 21/2/2017, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của các cơ quan liên quan về việc chuẩn bị xây dựng phương án xử lý đối với doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), nhưng chưa có sự thống nhất.
Tìm hướng xử lý 173 DNNN thuộc diện chuyển giao về SCIC

Theo CIEM, trong thời gian qua, Thủ tướng Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu SCIC và các bộ, UBND cấp tỉnh thống nhất danh sách doanh nghiệp và thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, việc thống nhất danh sách doanh nghiệp và thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu từ các bộ, UBND cấp tỉnh còn nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến trình cơ cấu lại khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Đến nay, các bên mới thống nhất được danh sách 61 doanh nghiệp; vẫn còn tới 173 doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao nhưng SCIC và các Bộ, UBND tỉnh chưa thống nhất. Trong đó, Bộ Công thương là 8 doanh nghiệp; Bộ Giao thông vận tải là 5 doanh nghiệp; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 05 doanh nghiệp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10 doanh nghiệp, Bộ Y tế 04 doanh nghiệp….

Việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp từ các bộ, UBND cấp tỉnh về SCIC là giải pháp quan trọng trong quá trình cơ cấu lại khu vực DNNN, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài sản nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, công bằng giữa các loại hình doanh nghiệp. Thủ tướng đã có chỉ đạo các Bộ, UBND tỉnh thực hiện chuyển giao các doanh nghiệp này trước Quý I/2017, tuy nhiên đến nay chưa hoàn thành việc chuyển giao.

Việt Anh