Tháng 3 trình Thủ tướng Nghị định thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP

(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp giải trình, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ về Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP về lựa chọn nhà đầu tư.
Tháng 3 trình Thủ tướng Nghị định thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP

Theo đó, Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 30 đã được các thành viên Chính phủ cho ý kiến, đa số ý kiến tán thành với phương án đề xuất của Bộ KH&ĐT. Tuy nhiên, Nghị định của Chính phủ cần bảo đảm nguyên tắc không trái quy định của luật, vì vậy một số nội dung cần được nghiên cứu chỉnh sửa cho phù hợp, ví dụ như việc chỉ định nhà đầu tư, thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất…

Để đảm bảo chất lượng của Nghị định, tháo gỡ vướng mắc trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ KH&ĐT chủ trì, thống nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về các nội dung còn ý kiến khác nhau, hoàn thiện Dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng trong tháng 3 này.

                

Minh Thư