Ngành thuế phấn đấu giải quyết 95% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế

(BĐT) - Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, năm 2016, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính rà soát, chuẩn hoá các thủ tục hành chính (TTHC), trong đó ban hành mới 7 TTHC, bãi bỏ 92 TTHC. Tính đến 31/12/2016, số TTHC của ngành thuế đã giảm từ 385 xuống còn 300 TTHC.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cũng trong năm 2016, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai cung cấp và hỗ trợ sử dụng 10 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, gồm: website tra cứu thông tin người nộp thuế, website hỏi đáp chính sách thuế, dịch vụ hỗ trợ nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân online, tra cứu hóa đơn, dịch vụ hỗ trợ kê khai hồ sơ khai thuế qua mạng, dịch vụ hỗ trợ kê khai báo cáo hóa đơn qua mạng…

Đối với việc thực hiện khai thuế qua mạng, năm 2016, ngành thuế đã thực hiện khai thuế qua mạng cho 99,7% số doanh nghiệp (DN) đang thuộc diện quản lý thuế; triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử tại 63/63 tỉnh, thành phố. Theo thống kê, số lượng DN sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử đã đạt trên 93%, với số tiền nộp ngân sách nhà nước năm 2016 đạt trên 450.000 tỷ đồng (chiếm trên 50% tổng thu ngân sách).

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, ông Nguyễn Đại Trí cho biết, năm 2017, ngành thuế phấn đấu đảm bảo ít nhất 90% hồ sơ hoàn thuế được giải quyết đúng thời hạn quy định; tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế trước kiểm tra sau đạt ít nhất 80%; tỷ lệ thanh tra, kiểm tra đối với các hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đạt ít nhất 20%. Đặc biệt, đảm bảo ít nhất 95% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời hạn theo quy định. Toàn ngành cũng sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chế, góp phần nâng cao thứ hạng nộp thuế của Việt Nam.

Quang Minh