Môi trường kinh doanh tăng bậc nhiều nhất trong 10 năm qua

(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), năm 2017, năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam đã tăng 5 bậc so với năm 2016 (từ vị trí 60/138 lên vị trí 55/137 nền kinh tế). 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Kết quả này đạt được là bởi 5/12 chỉ số trụ cột tăng điểm, 6/12 chỉ số trụ cột tăng bậc. Đa số trụ cột về hiệu quả thị trường (như thị trường tài chính, lao động, công nghệ và quy mô thị trường) đã có sự cải thiện.

Môi trường kinh doanh đạt thứ hạng 68/190 nền kinh tế, tăng 14 bậc so với năm 2016. Đây là mức tăng bậc nhiều nhất trong thập niên qua. Nếu tính 2 năm liên tiếp, môi trường kinh doanh của nước ta tăng 23 bậc. Kết quả tích cực này đạt được là bởi 8/10 chỉ số tăng điểm (không có chỉ số nào giảm điểm), 6/10 chỉ số tăng bậc. Trong đó, nộp thuế (tăng 61 bậc) và tiếp cận điện năng (tăng 32 bậc) là 2 chỉ số đóng góp đáng kể nhất vào cải thiện môi trường kinh doanh.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ KH&ĐT, mặc dù thứ hạng môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của Việt Nam cải thiện tích cực nhưng vẫn thiếu tính bền vững, bởi còn chỉ số trong nhiều năm chưa có cải cách nào hoặc có cải cách nhưng chậm và cách xa so với các nước trong khu vực.

Mai Phương