Bộ Tài chính đề xuất tạm thời chưa mua tập trung xe ô tô

(BĐT) - Theo Bộ Tài chính, Bộ đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến tạm thời chưa thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với xe ô tô.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Bộ Tài chính cho biết, đến ngày 1/7/2016, Bộ đã nhận được đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung cấp quốc gia là xe ô tô của một số bộ, ngành và địa phương. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính hướng dẫn các đơn vị như sau: Đối với xe ô tô không thuộc Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia, các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo tổ chức thực hiện mua sắm theo quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2016.

Đối với xe ô tô thuộc Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia, Bộ Tài chính cho biết, năm 2016 các bộ, ngành, địa phương đang thực hiện rà soát, sắp xếp lại xe ô tô phục vụ công tác chung; sau khi hoàn thành việc rà soát mới xác định được số xe ô tô thừa, thiếu của từng bộ, ngành, địa phương.

Trên cơ sở báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính có trách nhiệm rà soát, đối chiếu, xử lý điều chuyển từ bộ, ngành địa phương thừa sang bộ, ngành, địa phương thiếu; nếu không có nguồn xe điều chuyển thì mới thực hiện việc mua sắm. Tuy nhiên, tiến độ rà soát, sắp xếp xe ô tô của các bộ, ngành, địa phương không đồng đều nên chưa xác định được nhu cầu mua xe ô tô của cả nước, trong khi đó các bộ, ngành, địa phương đã sắp xếp xong mà có nhu cầu cấp bách về xe ô tô lại phải chờ các bộ, ngành, địa phương khác. Do vậy, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ tạm thời chưa thực hiện mua sắm tập trung đối với xe ô tô.       

Việt Thắng