Áp dụng công nghệ vào quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa thị sát, kiểm tra tình hình xây dựng hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban).
Thủ tướng thị sát, kiểm tra tình hình xây dựng hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ảnh: st
Thủ tướng thị sát, kiểm tra tình hình xây dựng hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ảnh: st

Trong chuyến thị sát, Thủ tướng hoan nghênh quyết tâm và sự mạnh dạn của Ủy ban trong việc áp dụng công nghệ vào quản lý doanh nghiệp. Đánh giá việc này sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp, Thủ tướng cho rằng, cần áp dụng rộng rãi cho các doanh nghiệp.

Hệ thống sẽ giúp Ủy ban theo dõi, giám sát hoạt động và kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp dự kiến sẽ được chuyển giao về Ủy ban để đánh giá tình hình hoạt động, nhân sự, tình hình tăng, giảm tổng giá trị vốn nhà nước tại doanh nghiệp (tổng tài sản, tổng vốn chủ sở hữu, mức bảo toàn vốn, mức sinh lời, đóng góp với ngân sách Nhà nước, các chỉ tiêu hiệu quả...).

Ngoài ra, hệ thống có bộ chỉ số giám sát để phân tích, đánh giá sức khỏe của doanh nghiệp được chuyển giao về Ủy ban, đặc biệt các rủi ro về tài chính, quản trị (khả năng trả nợ, khả năng thanh toán...) như: các chỉ số về tài chính, kinh doanh, đầu tư, lao động, nhân sự, tiền lương, quản trị theo chuẩn mực OECD...

Các chỉ số đều có ngưỡng cảnh báo, khi có biến động vượt các ngưỡng an toàn, phần mềm sẽ tự động cảnh báo để Ủy ban chỉ đạo rà soát, báo cáo đầy đủ và kịp thời với Thủ tướng, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.

Dựa trên cơ sở đó, Ủy ban sẽ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng các biện pháp quản lý doanh nghiệp, quản lý hiệu quả vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Hoàng Minh