Trúng nhiều gói thầu khủng, URENCO làm ăn ra sao?

(BĐT) - Lần đầu tiên Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) công bố kết quả hoạt động kinh doanh. URENCO là doanh nghiệp trực thuộc UBND TP. Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực công ích về vệ sinh môi trường. Đây là lĩnh vực mà hàng năm nhận được khoản kinh phí ngân sách nhà nước rất lớn.
URENCO đã trúng nhiều gói thầu thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi trong năm 2017. Ảnh: Hải Trình
URENCO đã trúng nhiều gói thầu thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi trong năm 2017. Ảnh: Hải Trình

Hoạt động kém hiệu quả

URENCO tiền thân là Công ty Vệ sinh Hà Nội thành lập năm 1960. Trải qua nhiều giai đoạn, Công ty được chuyển đổi theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Hiện tại, URENCO có vốn điều lệ 626 tỷ đồng, được sở hữu 100% bởi UBND TP. Hà Nội.

Theo kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014 - 2016, tổng doanh thu của URENCO có chiều hướng giảm dần. Cụ thể, doanh thu các năm 2014, 2015 và 2016 lần lượt là 681,5 tỷ đồng, gần 654 tỷ đồng (giảm 4% so với năm 2014) và 555 tỷ đồng (giảm 15% so với năm 2015). Lợi nhuận trước thuế của URENCO trong các năm này lần lượt là 21,5 tỷ đồng, 28,7 tỷ đồng và 17,8 tỷ đồng.

Với kết quả kinh doanh như vậy, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu của URENCO trong giai đoạn 2014 - 2016 chỉ ở mức 3 - 4%, đây là một mức không cao.

Theo Công văn số 991/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hoàn thành cổ phần hóa theo từng năm giai đoạn 2017 - 2022, URENCO nằm trong số 11 DN trực thuộc UBND TP. Hà Nội sẽ thực hiện cổ phần hóa vào năm 2018. 

Ông lớn về dịch vụ vệ sinh trên địa bàn Hà Nội

Theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của DNNN (có hiệu lực từ tháng 11/2015), DNNN bao gồm các tập đoàn kinh tế, DNNN thuộc các bộ, ngành và DNNN trực thuộc địa phương phải định kỳ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động của DN. Việc công bố thông tin nhằm bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch về hoạt động của DN, bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động quản lý và giám sát của cơ quan nhà nước và xã hội đối với DNNN.

Các loại thông tin phải thực hiện công bố bao gồm: báo cáo tài chính, báo cáo lương, thưởng, báo cáo sắp xếp đổi mới DN, báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh… Tuy nhiên, đến nay đã sắp hết năm 2017, URENCO vẫn chưa công bố bất kỳ báo cáo tài chính nào. Theo Nghị định 81, đối với các trường hợp vi phạm quy định về công bố thông tin sẽ bị kỷ luật khiển trách, hạ bậc lương hoặc cảnh báo, thậm chí là bị buộc thôi việc hoặc người quản lý DN bị xử lý hình sự trong trường hợp vi phạm các quy định về công bố thông tin theo quy định.

Theo tìm hiểu của Báo Đấu thầu, URENCO đã trúng nhiều gói thầu thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi trong năm 2017. Đáng chú ý, trong năm 2017, 4 gói thầu dịch vụ công ích vệ sinh môi trường quy mô lớn của 4 quận trung tâm trên tổng số 9 quận của TP. Hà Nội là Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình và Hoàn Kiếm đã thuộc về URENCO. Tổng giá trúng thầu của 4 gói thầu này là hơn 868,8 tỷ đồng; các gói thầu đều có thời gian thực hiện hợp đồng là 3 năm 10 tháng.

Cụ thể, thứ nhất là Gói thầu 04/VSMT: “Dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng”, giá trúng thầu hơn 237,6 tỷ đồng, giá gói thầu hơn 242 tỷ đồng, qua đấu thầu chênh lệch giảm 4,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2%.

Thứ hai là Gói thầu 03/VSMT: “Dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn quận Đống Đa, giá trúng thầu hơn 230,6 tỷ đồng, giá gói thầu là hơn 235,7 tỷ đồng, qua đấu thầu chênh lệch giảm 5,1 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,1%.

Thứ ba là Gói thầu 02/VSMT: “Dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn quận Ba Đình, giá trúng thầu hơn 223,4 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm 6,5%.

Thứ tư là Gói thầu 01/VSMT: “Dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, giá trúng thầu hơn 177,2 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,4%.

Ngoài ra, URENCO còn trúng thêm Gói thầu 25/VSMT: “Dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017 - 2020 thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng” với giá trúng thầu là gần 44 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm là 2,5% (giá gói thầu hơn 45 tỷ đồng, chênh lệch qua đấu thầu là 1,1 tỷ đồng).

Thế Anh