Mở rộng hỗ trợ tài chính cho DNNVV

(BĐT) - Quỹ Phát triển DNNVV vừa có văn bản thông báo về việc sửa đổi, bổ sung nội dung các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2016 của Quỹ. 

Theo đó, để hỗ trợ tốt hơn nữa cho DNNVV, Quỹ đã mở rộng phạm vi, ngành nghề hỗ trợ DNNVV; hướng dẫn chi tiết mã ngành hỗ trợ; điều chỉnh hạn mức chương trình hỗ trợ tài chính năm 2016…

Mức cho vay tối đa đối với DNNVV là 70% tổng mức đầu tư hợp lý của dự án. Định mức tối đa tùy theo từng chương trình (hạn mức chương trình lớn nhất là 180 tỷ đồng). Thời hạn cho vay là 7 năm với lãi suất cố định trong suốt thời hạn vay vốn là 7%/năm.              

Tuấn Dũng