Lợi nhuận quý III của Vinaconex 3 khởi sắc

(BĐT) - Trong quý III/2016, Công ty CP Xây dựng số 3 (Vinaconex 3 – mã chứng khoán VC3) đạt doanh thu 115 tỷ đồng, giảm 31,14% so với cùng kỳ năm 2015. Bất động sản vẫn là mảng kinh doanh mang lại doanh thu chính cho Vinaconex 3 trong kỳ kinh doanh này, đạt 101,5 tỷ đồng. 
Lợi nhuận quý III của Vinaconex 3 khởi sắc

Chi phí giá vốn giảm sâu từ mức 148,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái xuống còn 81,5 tỷ đồng giúp lợi nhuận quý III của Vinaconex 3 khởi sắc, đạt 20,3 tỷ đồng sau thuế, tăng 57,36% so với cùng kỳ năm 2015.

Lũy kế 9 tháng, Vinaconex 3 lãi ròng 40,5 tỷ đồng, tăng 80,8% so với 9 tháng đầu năm 2015. 9 tháng đầu năm 2016, Vinaconex 3  cơ bản đã sắp “đuổi kịp” kết quả kinh doanh của Công ty trong cả năm 2015 (lãi ròng 43 tỷ đồng).

Tại thời điểm cuối quý III, số dư khoản mục người mua trả tiền trước của Vinaconex 3 đạt 696,7 tỷ đồng, vượt quá doanh thu 9 tháng của Công ty. Cũng như các doanh nghiệp bất động sản khác, phải đáp ứng đủ yêu cầu, Vinaconex 3 mới được ghi nhận doanh thu bán hàng và hạch toán lợi nhuận. Hàng tồn kho cuối quý III của Vinaconex 3 đạt 357,5 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (352,7 tỷ đồng).

Với kết quả kinh doanh và tình hình tài chính khả quan, cổ phiếu VC3 của Công ty đã có mức tăng trưởng ấn tượng trong thời gian vừa qua. Hiện VC3 đang giao dịch xung quanh mức giá 34.200 đồng/CP, tăng hơn 70% so với đầu năm. 

Đan Nguyên