Xỷ lý việc tùy tiện tăng phí tại trạm BOT Mỹ Lộc

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa yêu cầu UBND tỉnh Nam Định chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT, Bộ Tài chính căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-CP của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để xử lý mức thu và số tiền phí đường bộ đã thu tại trạm Mỹ Lộc – Nam Định từ 6 giờ ngày 1/6 – 6 giờ ngày 8/6/2016 theo quy định. 

Trước đó, Thủ tướng đã có yêu cầu các trạm thu phí BOT không tăng phí trong năm 2016. Tuy nhiên, phớt lờ chỉ đạo, Công ty CP Tasco vẫn tiến hành tăng phí từ ngày 1/6 với 3 trong 5 loại phương tiện lưu thông qua trạm, gây bức xúc trong dư luận.

 

Theo Vân Nhi
Kinh tế Đô thị