Triển khai 10 sáng kiến phòng, chống tham nhũng

(BĐT) - Thanh tra Chính phủ vừa thông báo danh sách các đề án được chọn để tài trợ thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Nhân rộng Sáng kiến Phòng, chống tham nhũng (PCTN) Việt Nam.

Theo đó, 10 đề án được lựa chọn gồm: Hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại 2 xã trọng điểm thuộc huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam; Tiếp tục nâng cao năng lực giám sát cho Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; P25, VACI 2013 - Hạt giống PCTN trong trường học và cộng đồng - Trường Đại học Tây Bắc; Xây dựng chuẩn mực mối quan hệ thầy trò: minh bạch, trong sạch, lành mạnh góp phần xóa bỏ các tệ nạn, PCTN ở giảng đường đại học - giảng đường tươi đẹp lan tỏa; Phát huy tính chủ động và sự tham gia của thanh thiếu niên dân tộc thiểu số trong hoạt động PCTN thông qua Nhóm nòng cốt “Hoa tiêu Việt Bắc”; Vận dụng những bài học thành công từ các đề án giám sát cộng đồng trong chương trình VACI, xây dựng Bộ cẩm nang hướng dẫn kỹ năng và thực hiện hỗ trợ kỹ thuật hoạt động giám sát; Xây dựng mối quan hệ thầy trò minh bạch, lành mạnh, góp phần PCTN ở giảng đường Trường Đại học Ngoại thương; Nâng cao năng lực giám sát của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, tổ giám sát đầu tư cộng đồng tự nguyện tại địa bàn xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về tính liêm chính công, trách nhiệm, minh bạch và PCTN cho người dân; Giảng đường minh bạch trong tay giới trẻ.

Tuấn Dũng

Tin liên quan