Đã giải quyết 258 vụ việc yêu cầu bồi thường

(BĐT) - Ngày hôm nay (27/10), Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về Dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) năm 2009 đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII.

Đến nay, sau hơn 6 năm thi hành (từ ngày 1/1/2010 đến ngày 31/12/2015), các cơ quan có trách nhiệm bồi thường đã thụ lý, giải quyết 258 vụ việc yêu cầu bồi thường; trong đó, đã giải quyết xong 204 vụ việc (đạt tỷ lệ 79%), với tổng số tiền Nhà nước phải bồi thường là 111 tỷ 149 triệu 416 nghìn đồng.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, đã có nhiều thay đổi về yêu cầu bảo đảm, bảo vệ quyền con người, về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế cũng như sự phát triển của hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính. Thực tế đó đã làm cho Luật TNBTCNN hiện hành bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Do đó, yêu cầu nghiên cứu, sửa đổi toàn diện Luật TNBTCNN năm 2009 là rất cần thiết.    

Trần Kiên