Xi măng Sài Sơn sống nhờ hoạt động khác

(BĐT) - Quý II/2016, Công ty CP Xi măng Sài Sơn lãi ròng 8,4 tỷ đồng, góp phần giúp Công ty lãi ròng 3,3 tỷ đồng 6 tháng đầu năm (quý I lỗ hơn 5 tỷ đồng).

Đáng lưu ý, lợi nhuận thu được của Xi măng Sài Sơn đến từ hoạt động khác (lãi 16,5 tỷ đồng), hoạt động chính của Công ty thua lỗ tới 7,2 tỷ đồng trước thuế. Công ty không nêu rõ nguồn gốc khoản lợi nhuận khác nói trên.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm vượt quá kỳ vọng khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã thông qua kế hoạch lợi nhuận vỏn vẹn 1,3 tỷ đồng cả năm. Do lợi nhuận dự kiến thấp, Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm 2016.     

Minh Thư