VIG trình ĐHCĐ phương án nới room lên 100%

Ngày 23/4 tới, CTCK Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIG) sẽ triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2016.
VIG trình ĐHCĐ phương án nới room lên 100%

Trong các nội dung trình đại hội xem xét thông qua, có kế hoạch nới tỷ lệ sở hữu (room) lên 100% cho nhà đầu tư nước ngoài. HĐQT VIG còn trình đại hội thông qua kế hoạch rút nghiệp vụ tự doanh, tập trung phát triển các mảng tư vấn M&A, môi giới trái phiếu, thu xếp vốn và các dịch vụ tài chính, nhằm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động, giúp VIG phát triển vững chắc.

Thời gian tới, ngoài chú trọng đầu tư cho hiện đại hóa hệ thống hạ tầng giao dịch, mở rộng hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch, VIG còn thực hiện chủ trương hợp nhất, sáp nhập với một hoặc vài CTCK khác để mở rộng mạng lưới, nâng cao năng lực tài chính.

 

Theo H.Hòe
ĐTCK