TNG ước lãi năm 2018 vượt 24% kế hoạch

(BĐT) - Tháng 8/2018, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (mã: TNG) ghi nhận mức doanh thu đạt 459 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 27 tỷ đồng.

Lũy kế 8 tháng, Công ty đạt 2.359 tỷ đồng doanh thu và gần 117,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành lần lượt 86% kế hoạch doanh thu và 93% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2018.

Công ty dự kiến cả năm 2018 ước đạt 3.450 tỷ đồng doanh thu, vượt 25% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 157 tỷ đồng, vượt 24% chỉ tiêu cả năm.

T.H