TKV thu hơn 52.500 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm

TKV đã thực hiện được 46,1% kế hoạch doanh thu năm.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Tại Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 6 ngày 4/6, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam (TKV) đã thông báo tổng doanh thu 5 tháng đầu năm ước đạt 52.510 tỷ đồng, đạt 46,1% kế hoạch năm.

Về sản lượng, than nguyên khai sản xuất 16,87 triệu tấn, đạt 47,7% kế hoạch năm; than tiêu thụ 17,84 triệu tấn, bằng 49,6% kế hoạch; bốc xúc đất đá đạt 59,38 triệu m3 thực hiện 43,2% kế hoạch năm; tổng số mét lò đào 94.613 m hoàn thành 41,8% kế hoạch năm; sản xuất điện 4,26 tỷ kWh, đạt 45,6% kế hoạch năm; sản xuất hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp đạt 30.500 tấn, bằng 50% kế hoạch năm…

Về kế hoạch cho tháng 6, tập đoàn giao chỉ tiêu than nguyên khai sản xuất 3,4 triệu tấn; tiêu thụ than 4 triệu tấn; bóc đất đá tổng số 14 triệu m3; tổng số mét lò 22.600 mét; sản phẩm Alumina 112.000 tấn, tinh quặng đồng 4.000 tấn, đồng tấm 1.000 tấn, kẽm thỏi 900 tấn, tinh quặng sắt 12.000 tấn; sản xuất điện 850 triệu kWh....

Trong báo cáo tài chính hợp nhất 2017, tổng tài sản của TKV đạt 140.212 tỷ đồng. Vốn góp của chủ sở hữu là 34.356 tỷ đồng, tổng vay nợ 76.526 tỷ đồng, lãi lũy kế 1.026 tỷ đồng nhờ ghi nhận lãi trước thuế 3.050 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2017, TKV có 30 đơn vị hạch toán phụ thuộc và 45 công ty con


NDH