SCIC cần đầu tư vào các lĩnh vực then chốt

(BĐT) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu SCIC tập trung đầu tư vào các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế và các lĩnh vực mà khu vực tư nhân không quan tâm hoặc không đủ năng lực đầu tư; nghiên cứu đầu tư vào những ngành mới có tính chất chiến lược quốc gia như sản phẩm khoa học công nghệ mới mà nhà khoa học, nhà sáng chế Việt Nam đã làm chủ hay khởi nghiệp thành công nhưng cần vốn đầu tư ban đầu lớn.

Bên cạnh đó, SCIC cần áp dụng quản trị doanh nghiệp tiên tiến theo chuẩn mực quốc tế, công khai, minh bạch; vươn lên trở thành tập đoàn tài chính lớn, nhà đầu tư chiến lược của Nhà nước đối với nền kinh tế, từng bước vươn ra quốc tế, thúc đẩy có hiệu quả quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Về thoái vốn tại các doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả, ông Vương Đình Huệ yêu cầu SCIC bám sát các nghị quyết của Trung ương và quyết định của Thủ tướng về đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước khi thoái vốn để đạt lợi ích cao nhất cho Nhà nước và xã hội, phù hợp với mục tiêu, định hướng hoạt động đầu tư kinh doanh vốn của SCIC và nhu cầu bổ sung đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước.           

Hiếu Minh

Tin liên quan