Quý I/2016, PEN lãi ròng 1,52 tỷ đồng, giảm 42% cùng kỳ

Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex (PEN – HNX) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý I/2016.
Quý I/2016, PEN lãi ròng 1,52 tỷ đồng, giảm 42% cùng kỳ

Theo đó, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của PEN đạt hơn 31 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái; giá vốn hàng hóa tăng cao, đạt hơn 30,4 tỷ đồng, do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt hơn 590 triệu đồng, giảm 92% cùng kỳ.

Mảng doanh thu từ hoạt động tài chính tăng gần gấp đôi, đạt hơn 238 triệu đồng, tuy nhiên, chi phí cũng tăng gấp 1,8 lần, lên 1,26 tỷ đồng, trong đó chủ yếu vẫn là chi phí lãi vay, đạt 1,17 tỷ đồng; chi phí bán hàng gấp 5,5 lần, lên hơn 324 triệu đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp 2,69 tỷ đồng.

Kết quả, trong kỳ này, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của PEN ghi nhận lỗ hơn 3,45 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 3,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, do khoản mục “thu nhập khác”, tăng đột biến, đạt tới hơn 11,2 tỷ đồng, cùng kỳ này năm ngoái chỉ vỏn vẹn hơn 4 triệu đồng, nên giúp lợi nhuận trước thuế đạt 2,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong kỳ của PEN đạt 1,52 tỷ đồng, giảm 42% so với quý I năm ngoái; lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 304 đồng.

Theo Lạc Nhạn
ĐTCK