PVC: Quý II/2016, doanh thu tăng nhẹ, lợi nhuận giảm sâu

Tổng công ty cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (PVC - HNX) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2016 với doanh thu tăng 5%, nhưng lỗ hơn 16 tỷ đồng.
PVC: Quý II/2016, doanh thu tăng nhẹ, lợi nhuận giảm sâu

Theo đó, trong quý II năm nay, PVC ghi nhận tổng doanh thu hơn 946 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng 13,7% ở mức 854,4 tỷ đồng. do đó, lợi nhuận gộp chỉ đạt hơn 83 tỷ đồng, giảm 41,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ này, PVC ghi nhận khoản lỗ trong công ty liên kết gần 1 tỷ đồng; chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 77 tỷ đồng; ngoài ra còn có khoản mục chi phí khác tăng cao, ở mức hơn 11,7 tỷ đồng, khiến lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ quý này của PVC ghi nhận lỗ gần 16,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ Công ty lãi  41,2 tỷ đồng.

Theo PVC, mặc dù quý này doanh thu tăng 5% nhưng giá trị tăng chủ yếu từ kinh doanh PP, Lưu Huỳnh - mặt hàng có biên lợi nhuận thấp. Trong khi đó, dịch vụ dung dịch khoan - dịch vụ mang lại lãi chủ yếu cho Công ty giảm tới hơn 793 tỷ đồng, tương đương giảm 82,22%, làm cho Doanh thu chưa thể bù đắp được chi phí.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PVC đạt tổng doanh thu hơn 1.417 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 47,22% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế lỗ gần 16 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 81 tỷ đồng và khả năng hoàn thành kế hoạch năm thấp khi PVC đặt mức lãi hơn 82,7 tỷ đồng trong năm nay.

Theo Lạc Nhạn
ĐTCK

Tin liên quan