NHNN chấp thuận cho KienLongBank trả cổ tức và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 8%

Với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, hiện KienLongBank vẫn đang thuộc nhóm các ngân hàng có vốn điều lệ thấp nhất hệ thống. Đợt tăng vốn lần này thực hiện thông qua trả cổ tức và chia thưởng cổ phiếu.
NHNN chấp thuận cho KienLongBank trả cổ tức và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 8%

Ngân hàng Nhà nước mới đây đã có văn bản chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Kiên Long (mã KLB-UPCoM) từ 3.000 tỷ đồng lên 3.236,96 tỷ đồng.

Phương án này đã được trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hồi cuối tháng 4/2018. Theo đó, KienLongBank sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu 3%. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 8 cổ phiếu mới.

NHNN yêu cầu KLB có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép cho NHNN sau khi hoàn tất các thủ tục phát hành.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông KLB thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, hiện KienLongBank vẫn đang thuộc nhóm các ngân hàng có vốn điều lệ thấp nhất hệ thống. Đây cũng là mức vốn tối thiểu yêu cầu của các ngân hàng.

Kết quả kinh doanh của Kienlongbank tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm với lợi nhuận sau thuế đạt 121 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Mặc dù lợi nhuận tăng nhưng so với kế hoạch đề ra ngân hàng mới hoàn thành 1/3 mục tiêu.


NDH