Nhiệt điện Đông Triều đặt mục tiêu bán điện gần 1.197 tỷ đồng nửa cuối năm

Công ty Nhiệt điện Đông Triều - TKV cho biết, 2 quý cuối năm, doanh nghiệp phấn đấu đạt doanh thu bán điện khoảng 1.197 tỷ đồng.
Nhiệt điện Đông Triều đặt mục tiêu bán điện gần 1.197 tỷ đồng nửa cuối năm

Dự kiến, cả năm 2018, Công ty đạt 3.118 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 104,95% kế hoạch; lợi nhuận đạt 180,13 tỷ đồng, hoàn thành 100,07% kế hoạch.

Về chỉ tiêu sản lượng điện sản xuất, Công ty phấn đấu đạt 1.062,5 triệu kWh trong 6 tháng cuối năm, dự kiến cả năm 2018 đạt 2.784 triệu kWh, hoàn thành 103,11% kế hoạch. Sản lượng điện bán cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong 6 tháng cuối năm ước đạt 938,25 triệu kWh, cả năm 2018 đạt 2.461 triệu kWh, hoàn thành 103,01% kế hoạch.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Công ty sẽ tập trung đẩy mạnh sản xuất, tăng cường áp dụng công nghệ kỹ thuật để nâng cao sản lượng; đồng thời, chú trọng công tác quản trị chi phí, kiểm soát chặt chẽ giá trị các thiết bị vật tư đầu vào, giảm thiểu thất thoát vật tư trong thi công bằng các định mức kỹ thuật và công tác quản lý…


ĐTCK