Nghiên cứu sản xuất thành công ăng ten 4G

(BĐT) - Theo Quyết định số 1583/QĐ-BCT ngày 4/5/2017 của Bộ Công Thương về việc giao nhiệm vụ năm 2017 các dự án tham gia thực hiện Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao, Công ty CP Thiết bị Bưu điện (POSTEF) được giao thực hiện đầu tư phát triển sản xuất sản phẩm ăng ten 4G theo chuẩn LTE-Advanced cho trạm thông tin BTS với mức kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ cho sự nghiệp khoa học công nghệ là 5.888 triệu đồng.

Đây là cơ sở để POSTEF có thể sản xuất sản phẩm ăng ten 4G đạt tiêu chuẩn chất lượng thích hợp với mạng viễn thông di động của Việt Nam, đủ khả năng cạnh tranh về công nghệ, chất lượng, giá cả so với các sản phẩm từ các nước Trung Quốc, Hàn Quốc và G7.

Nguyệt Minh

Tin liên quan