Năm 2018: Điện lực miền Nam thực hiện hơn 1.300 cuộc thanh, kiểm tra

(BĐT) - Nguồn tin từ Tổng công ty Điện lực miền Nam, năm 2018 đơn vị này đã tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra và phòng, chống tham nhũng trên nhiều nội dung.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Cụ thể, trong năm 2018, các ban và các đơn vị thuộc Tổng công ty đã thực hiện 1.326 cuộc thanh tra, kiểm tra; các ban chuyên môn nghiệp vụ kiểm tra chuyên đề 68 cuộc.

Qua kết quả thanh tra, Tổng công ty nhận thấy, trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đấu thầu mua sắm còn tồn tại các sai phạm liên quan đến trình tự, thủ tục. Tuy nhiên, các sai phạm này không làm ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ xây dựng công trình cũng như mua sắm hàng hóa. Các gói thầu thi công xây dựng và các gói thầu mua sắm hàng hóa đều chọn được nhà thầu đáp ứng năng lực kinh nghiệm và có giá thấp nhất thực hiện, hàng hóa được tiếp nhận đúng yêu cầu.

 

Hải An